תנאי התקשרות עם מרכז שירות

במרכזי השירות של UMI ניתנים שירותים מקצועיים לכלל כלי הרכב ממותגי החברה. אוגדן זה מגדיר סטנדרטים לתכנון ותפעול נכון ויעיל של מרכז שירות ברשת UMI. זאת בהתאם לקריטריונים שיאפשרו למרכזי השירות לעמוד ברמת שרות גבוהה, תוך מיתוג המתקנים בחזות אחידה וקבועה בכל רחבי הארץ. 

 

ב UMI קיימת מדיניות, שמטרתה לענות על רמת הציפיות הגבוהה של הלקוחות מהחברה וממרכזי השירות, מדיניות זו מקיפה את כל הנושאים האפשריים כגון: עיצוב אחיד ומיוחד לכל מרכזי השירות, תהליך עבודה אחיד, רמת שרות גבוהה, כוח עבודה מקצועי ומיומן ונוחות גבוהה ככל האפשר עבור הלקוח. 

 

ראיה כוללת של הצרכים והדרישות מאפשרת תכנון ובניית מרכזי שירות ברמה גבוהה, תוך בחינת עלויות הביצוע לאור קביעת הסטנדרטים האחידים. התקנים והסטנדרטים גובשו והותאמו לצרכים ומבוססים על ההנחה שמרכז שירות מרווח ומתוכנן נכון על כל מחלקותיו, ייתן ללקוח רמת שרות גבוהה.  

 

הגישה בתכנון מרכז שירות נדרשת להיות תואמת לתהליכי העבודה, לתקנים ולסטנדרטים וכן לציוד הבסיסי והייעודי הנדרש. הנחת היסוד הינה שמרכז השירות חייב להיות ייצוגי ואיכותי.

 

UMI שומרת לעצמה את הזכות לעדכן אוגדן זה בכל עת בהתאם לצרכים, וכן לאשר שינויים בתכנון, בתנאים ובדרישות המופיעות באוגדן זה לפי שיקול דעתה המקצועי.

 

להורדה תנאים להתקשרות עם מוסך שירות

 

להורדה נספח 2 - תקנים לצורכי תכנון, בינוי ותפעול מרכזי שירות בחברת UMI

  

 

 

אוגדן

צור קשר
מפת מוסכים
עמוד המבצעים
קריאת שירות
הצעת מחיר לטיפול רכב